KONSTRUKTION

FINURLA

KONSTRUKTION

Det enkla är det svåra. Att göra en produkt så enkel som möjligt, med så få delar som möjligt, för att den ska bli så billig som möjligt att tillverka, och därmed bli säljbar och få allmänt intresse. Målen för min formgivning är att den är ergonomiskt riktig, den ska tala om för användaren hur den ska hanteras och helst dessutom tilltala användarens öga. 
Jag kan göra tredimensionella modeller och framställa ritningar. Här intill syns bilder på några modeller som jag gjort, som en provkarta på vad man kan göra med ett 3-dimensionellt ritprogram och hur det kan visualiseras.
Rädisgaffeln och pennhållaren är mina egna visualiserade idéer, de finns endast som prototyper. De är tänkta för dem som inte har någon muskelstyrka i händerna. Lasthållaren är en produkt som jag vidareutvecklat i samarbete med Inventorum AB, det tjänstebolag som Stockholms innovatörskrets, STIK, då drev, och är avsedd att hålla last på en handkärra, en "pirra", på plats. Cylindern är en mopedcylinder som jag mätt upp och modellerat i 3 dimensioner åt Skälbyligan AB. Den ska utgöra tillverkningsunderlag för nya cylindrar till en veteranmoped.
Osthyveln är en produkt som jag utvecklat med tanke på dem som är muskelsvaga som följd av sjukdom eller handikapp.

Lövsilen är en hållbarare variant av de lövsilar av plast som finns. Utvecklad av Mikael Olsson, Knut Olsson Plåt AB.

För att realisera osthyvelprojektet har jag fått bidrag till plastverktygets kostnad av Norrbacka- Eugeniastiftelsen.
Det konstruktionsprogram jag använder heter Alibre Design.

Telefon0709795685