finurlas logotyp


menyrad Startsida Konstruktion Länkar Kontakt

3D modellering för konstruktion

Det enkla är det svåra. Att göra en produkt så enkel som möjligt, med så få delar som möjligt, för att den ska bli så billig som möjligt att tillverka, och därmed bli säljbar och få allmänt intresse. Målen för min formgivning är att den är ergonomiskt riktig, den ska tala om för användaren hur den ska hanteras och helst dessutom tilltala användarens öga.

Jag kan göra tredimensionella modeller och framställa ritningar. Här intill syns bilder på några modeller som jag gjort, som en provkarta på vad man kan göra med ett 3-dimensionellt ritprogram och hur det kan visualiseras.

Rädisgaffeln och pennhållaren är mina egna visualiserade idéer, de finns endast som prototyper. De är tänkta för dem som inte har någon muskelstyrka i händerna. Lasthållaren är en produkt som jag vidareutvecklat i samarbete med Inventorum AB, det tjänstebolag som Stockholms innovatörskrets, STIK, driver, och är avsedd att hålla last på en handkärra, en "pirra", på plats. Cylindern är en mopedcylinder som jag mätt upp och modellerat i 3 dimensioner, den ska utgöra tillverkningsunderlag för nya cylindrar till en veteranmoped.
Osthyveln är en produkt som jag utvecklat med tanke på dem som är muskelsvaga som följd av sjukdom eller handikapp.

För att realisera osthyvelprojektet har jag fått bidrag till plastverktygets kostnad av
Norrbacka- Eugeniastiftelsen.
Det konstruktionsprogram jag använder heter
Alibre Design.
Hjälpmedel
Rädisgaffel Hjälpmedel
Pennhållare Mopedcylinder
Mopedcylinder
Hjälpmedel
Osthyvel Lastfixtur
Lasthållare

___________________________________________________________________________________________________
Startsida
Konstruktion
Länkar
Kontakt
Kontakt: Finurla konstruktion, Helen Kjäll, Lomvägen 25C, 19256 Sollentuna, 0709-795 685, epost:helen@finurla.se
Sidan uppdaterades senast 20181031